Bakom namnet

För ungas psykiska hälsa

Avicii Arena är en mötesplats för initiativ som stärker ungdomars psykiska hälsa och framtidstro.

I samband med lanseringen av Avicii Arena startade Stockholm Live, Tim Bergling Foundation, Trygg-Hansa och BAUHAUS ett gemensamt initiativ som verkar för att förebygga psykisk ohälsa bland unga i hela landet.

Samarbetet ska ge unga verktyg och kunskap att må bättre, samtidigt som vuxna ska bli mer medvetna om den utbredda problematiken med psykisk ohälsa bland unga. Avicii Arena kommer att vara symbolen och mötesplatsen för initiativet.

Ljudvåg

“Trygg-Hansa ser den psykiska ohälsan bland unga som en av våra största samhällsutmaningar. Vi möter effekterna av psykisk ohälsa i kundmöten varje dag och förutom att finnas där när något händer vill vi bidra i det förebyggande arbetet. För oss handlar det om att öka kunskapen och förståelsen för ungas psykiska hälsa, men vi vill också bidra med konkreta verktyg som hjälper unga att må bättre.”

Hanna Axelsson
Kommunikation- och marknadschef
Trygg-Hansa

Trygg-Hansa

“BAUHAUS har en viktig roll i arbetet mot psykisk ohälsa, både som arbetsplats med många unga samt ett stort engagemang inom idrottsrörelsen. Bauhaus vill påverka, inspirera och ställa krav på idrottsklubbarna att sätta de ungas psykiska hälsa i centrum. Föreningar och ledare ska ge unga idrottare rätt förutsättningar att må bra med fokus på minskad press och mer glädje genom idrotten.”

JOHAN SAXNE
MARKNADSDIREKTÖR
BAUHAUS – SVERIGE OCH NORGE

Bauhaus
Nya versionen av Aviciis låt For A Better Day – tolkad av Kungliga Filharmonikerna och framförd av Ella Tiritiello. Unikt framtagen för lanseringen av Avicii Arena. Se video

För en bättre morgondag

Tim Bergling Foundation

Klas Bergling och Anki Lidén startade stiftelsen Tim Bergling Foundation till minne av deras son Tim “Avicii” Bergling efter hans bortgång 20 april 2018. Tim Bergling Foundation arbetar förebyggande inom områdena psykisk ohälsa och suicid bland barn, unga och unga vuxna. Stiftelsen stödjer projekt och initiativ, samt organisationer som ägnar sig åt forskning och förebyggande åtgärder mot psykisk ohälsa och självmord.

Läs mer
Tim Bergling

Hur mår du?

Ibland kan saker vi upplever i livet verka omöjliga att hantera. Men med stöd från andra kan vi. En enkel konversation är ofta ett viktigt första steg.

Var inte rädd för att låta dina vänner, familj, lärare eller någon annan i ditt samhälle veta hur du mår.

Om du hellre vill vara anonym för att be om hjälp finns det hjälplinjer och chattjänster med volontärer och proffs som är här för dig.

Hur mår du 1658×1658