Bakom namnet

Om samarbetet

För ungas psykiska hälsa

Den 19 maj 2023 var det två år sedan Sveriges mest ikoniska byggnad bytte namn och Avicii Arena grundades. Ett unikt samarbete skapades mellan stiftelsen Tim Bergling Foundation, Stockholm Live, Trygg-Hansa och Bauhaus i syfte att förebygga psykisk ohälsa bland unga i Sverige. Samarbetet är långsiktigt och parterna driver, tillsammans och var för sig, initiativ inom skolvärlden, idrottsvärlden och i samhället för att öka kännedomen och kunskapen om psykisk ohälsa bland unga.

Avicii Arena utgör en mötesplats, plattform och megafon för en av vår tids viktigaste samhällsfrågor – psykisk ohälsa bland unga. 2021 hölls konserten ”Together For a Better Day” som nådde en miljonpublik och blev en unik insats för sitt sätt att bryta stigman kring ungas psykiska hälsa. Tim Bergling Foundation är tillsammans med Trygg-Hansa en del av initiativet ”Psykisk hälsa på schemat”, Trygg-Hansa sprider även kunskap genom sin utbildning på förallaunga.se och Bauhaus arbetar förebyggande för fysisk rörelse för unga genom sin sportklubb samt med initiativ för att förebygga och hantera psykisk ohälsa inom idrotten.

Psykisk hälsa på schemat

Ett viktigt samtal

Tim Bergling Foundation och Trygg-Hansa arbetar för att psykisk hälsa ska få större utrymme i skolan. Som en del av detta bjuder vi in till ”Ett viktigt samtal” i arenan. I samband med vår ettårsdag den 19 maj 2022 bjöds påverkare och politiker in till samtalet. I år, inför vår tvåårsdag, var det istället de ungas röster som stod i fokus. Alla är överens. Psykisk hälsa borde vara ett lika självklart ämne i skolan som fysisk hälsa har varit i 200 år.

Se en kort film från årsdagen här
ett viktigt samtal med ram

Trygg-Hansa

Med fokus på skolan

Genom utbildningen “För alla unga” riktad till högstadieelever ger Trygg-Hansa ungdomar kunskap och verktyg för att de ska må så bra som möjligt under tonårstiden. Tusentals elever runt om i landet har tagit del av utbildningen och Trygg-Hansa fortsätter arbetet för att nå ut till fler. Utbildningen är framtagen i ett samarbete med ungdomar, lärare, experter och forskare och är anpassad till skolans läroplan.

Mer om den kostnadsfria utbildningen förallaunga.se

Läs mer

BAUHAUS

Med fokus på idrotten

Genom initiativ inom idrotten uppmanar Bauhaus unga till fysisk rörelse för att må bra och reducera pressen på prestation. Bauhaus genomför föreläsningar och utbildningar för att sprida kunskap till ungdomar och ledare om hur man kan prata om, hantera och förebygga psykisk ohälsa inom idrottsvärlden. Man har också släppt “Laget och Jaget”, en podd om hur föräldrar och idrottsföreningar bäst förebygger och hanterar psykisk ohälsa i praktiken.

Bauhaus Sportklubb erbjuder gemenskap, träning, tävlingar och utbildningar och är öppen för alla, ung som gammal och med olika sportinriktningar. Unga under 18 år får gå med kostnadsfritt och medlemmar får ta del av information och kunskap om hur man bäst förebygger psykisk ohälsa inom idrotten.

Läs mer
1

TIM BERGLING FOUNDATION

For a Better Day

För att få till förändring för ungas psykiska hälsa behöver näringsliv, intresseorganisationer, politiker, skolvärlden och idrottsvärlden samarbeta. Detta är enligt experter det som saknas. Tim Bergling Foundation bidrar till samarbetet inom Avicii Arena genom användning av namnet på arenan och vill lyfta frågan kring psykisk hälsa tillsammans med andra organisationer som är experter i ämnet. Genom olika initiativ lyssnar stiftelsen på vad unga behöver för att må bättre.

Tim Bergling Foundation lyfter suicid bland unga som ett globalt hälsoproblem och tar bort stigmat kring ämnet. Inom initiativet For A Better Day ställer de frågan till unga vad de behöver för att må bättre imorgon. Svaren på frågorna har lämnats över till ansvariga politiker.

Genom samarbetet inom Avicii Arena ser Tim Bergling Foundation möjlighet att nå ut brett till barn och unga i olika stadier av deras liv.

Läs mer
Group 1318

STOCKHOLM LIVE

Live is Life

Stockholm Live är initiativtagaren bakom Avicii Arena. Avicii Arena utgör en mötesplats, plattform och megafon för en av vår tids viktigaste samhällsfrågor – psykisk ohälsa bland unga. Syftet är att parterna inom initiativet – Tim Bergling Foundation, Trygg-Hansa och Bauhus – gemensamt och var för sig driver initiativ och aktiviteter för att stärka ungas psykiska hälsa och framtidstro.

Stockholm Live erbjuder den fysiska mötesplatsen – Avicii Arena – som är initiativets ankare där möten och event kan hållas för att sätta strålkastaren på ungas psykiska hälsa. Arenan ska vara en plats för samtal och aktiviteter som stärker ungdomars psykiska hälsa.

4

Bauhaus podcast

”Laget & Jaget”

En podd i tre avsnitt där artisten Petter samtalar med experter inom sport och psykisk ohälsa.

Medverkande är Daniel Ekvall, Svenska fotbollsförbundets Idrottspsykologiska rådgivare och Caroline Jönsson, före detta elitidrottare, legitimerad psykolog och generalsekreterare för Spelarföreningen Sports Pro.

Finns där du brukar lyssna på poddar.

Lyssna nu

Psykisk hälsa på schemat

Ett viktigt samtal 2022

Som en del av Tim-Bergling Foundations och Trygg-Hansas arbete med att lyfta ungas psykiska hälsa som ämne i skolan bjöd parterna inflytelserika politiker och påverkare till samtal och dialog i arenan i samband med Avicii Arenas årsdag 2022. Diskussionen handlade om Psykisk hälsa på schemat och målet var att praktiskt se hur undervisningen kring psykisk hälsa ska utformas.

Se en kort film från årsdagen

Tillammans med zone

Till förmån för ungas psykiska hälsa

Avicii Arena är en av svensk innebandys viktigaste mötesplatser. I samband med årets SM-finaler lanserar Zone tillsammans med Avicii Arena en unik och limiterad innebandyklubba där 150 SEK från varje såld klubba går till Avicii Arenas fortsatta arbete för ungas psykiska hälsa.

Med samarbetet vill vi nå ut till unga inom innebandyvärlden och vuxna i deras närhet. Förutom lanseringen kommer Tim Bergling Foundation och Bauhaus sportklubb att vara på plats för att möta ungdomar under finaldagen.

Avicii Arenas arbete för ungas psykiska hälsa sker tillsammans med stiftelsen Tim Bergling Foundation, Trygg-Hansa och Bauhaus.

AviciiArena_innebandy

vÅRT SENASTE INITIATIV

Allt ljus på oro, ångest och depression

Måndagen den 10 oktober var det Världsdagen för psykisk hälsa. För att uppmärksamma denna viktiga dag lyste Avicii Arena, Tele 2 Arena och flera andra arenor i världen i grönt under dagen. Färgen grön symboliserar liv, läkning och hopp. Frågan är viktig då alldeles för många drabbas av psykisk ohälsa någon gång i livet. Varannan 15-åring i Sverige upplever idag att de inte mår bra. Inom Avicii Arena-samarbetet gör vi långsiktiga insatser för att unga ska må bra. Du, som viktig vuxen eller vän, kan också bidra genom att vara extra lyhörd och uppmärksam på hur din omgivning mår. Ofta räcker det med att våga finnas där. Allt för att förebygga och fånga upp psykisk ohälsa. Det är livsviktigt.

Dagen instiftades av World Federation for Mental Health för att skapa större förståelse för psykisk hälsa.

Group 1359

“Psykisk ohälsa bland unga är ett av våra största samhällsproblem. Näringsliv, civilsamhälle och skola behöver tillsammans arbeta förebyggande så att unga får mer kunskap och verktyg för att kunna stärka sina möjligheter att må bra under tonårstiden och skapa goda förutsättningar för vuxenlivet. Därför erbjuder vi utbildningen ”För alla unga – En digital utbildning i psykisk hälsa” kostnadsfritt till landets alla högstadieskolor.”

Lisa halvorsen
försäkringsexpert
Trygg-Hansa

Trygg-Hansa

“BAUHAUS har en viktig roll i arbetet mot psykisk ohälsa, både som arbetsplats med många unga samt ett stort engagemang inom idrottsrörelsen. Bauhaus vill påverka, inspirera och ställa krav på idrottsklubbarna att sätta de ungas psykiska hälsa i centrum. Föreningar och ledare ska ge unga idrottare rätt förutsättningar att må bra med fokus på minskad press och mer glädje genom idrotten.”

JOHAN SAXNE
MARKNADSDIREKTÖR
BAUHAUS – SVERIGE OCH NORGE

Bauhaus
Nya versionen av Aviciis låt For A Better Day – tolkad av Kungliga Filharmonikerna och framförd av Ella Tiritiello. Unikt framtagen för lanseringen av Avicii Arena. Se video

Hur mår du?

Ibland kan saker vi upplever i livet verka omöjliga att hantera. Men med stöd från andra kan vi. En enkel konversation är ofta ett viktigt första steg.

Var inte rädd för att låta dina vänner, familj, lärare eller någon annan i ditt samhälle veta hur du mår.

Om du hellre vill vara anonym för att be om hjälp finns det hjälplinjer och chattjänster med volontärer och proffs som är här för dig.

Hur mår du 1658×1658