ENGAGERAD PARTNER

Trygg-Hansa

Trygg-Hansa har god kunskap om vad deras kunder råkar ut för i dag och vad som skapar oro och osäkerhet inför framtiden. Den kunskapen använder dem för att förebygga skador i livets alla skeden.  Sedan flera år arbetar de aktivt med att förebygga och minska psykisk ohälsa bland unga. Som engagerad partner till Avicii Arena tar Trygg-Hansa initiativ till och stöttar en rad aktiviteter i syfte att bryta stigmatiseringen kring psykisk ohälsa.

I slutet av 2021 lanserades “För alla unga”, en kostnadsfri digital utbildning för högstadieelever som ger kunskap och verktyg för att må så bra som möjligt  under tonårstiden. Tusentals elever har redan tagit del av utbildningen som är framtagen i samarbete med ungdomar, lärare, experter och forskare. Utbildningen är anpassad till skolans läroplan och vår målsättning är att få in psykisk hälsa som en obligatorisk del på schemat i svenska skolan.

ENGAGERAD PARTNER

BAUHAUS

BAUHAUS är en av Europas ledande byggvaruhuskedjor och har över 270 varuhus i 19 länder (Österrike, Kroatien, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Ungern, Island, Norge, Holland, Slovenien, Bulgarien, Spanien, Sverige, Schweiz och Turkiet, Luxemburg, Slovakien).

BAUHAUS etablerades i Sverige 1997 och är idag marknadsledande inom byggvaruhandeln med sina 21 varuhus på den svenska marknaden. BAUHAUS har sitt huvudsäte i Mannheim, Tyskland, där företagets första byggvaruhus invigdes år 1960.

FÖR EN BÄTTRE MORGONDAG

Tim Bergling Foundation

Klas Bergling och Anki Lidén startade stiftelsen Tim Bergling Foundation till minne av deras son Tim “Avicii” Bergling efter hans bortgång 20 april 2018.

Tim Bergling Foundation arbetar förebyggande inom områdena psykisk ohälsa och suicid bland barn, unga och unga vuxna. Stiftelsen stödjer projekt och initiativ, samt organisationer som ägnar sig åt forskning och förebyggande åtgärder mot psykisk ohälsa och självmord.