Behind the name

Avicii arena

A name change like no else

Avicii Arena is a symbol and a hub for initiatives focused on young people’s mental health and future.

In connection with the launch of Avicii Arena, Stockholm Live, Trygg-Hansa, BAUHAUS and Tim Bergling Foundation started a joint initiative that works to prevent mental illness among young people.

The collaboration will provide young people with tools and knowledge to feel better, whilst adults will become more aware of the widespread problems with mental illness among young people. Avicii Arena will be the beacon of hope and meeting place for the initiative.

Trygg-Hansa

Med fokus på skolan

Genom utbildningen “För alla unga” riktad till högstadieelever ger Trygg-Hansa ungdomar kunskap och verktyg för att må så bra som möjligt under tonårstiden. Tusentals elever runt om i landet har tagit del av utbildningen och Trygg-Hansa fortsätter arbetet för att nå ut till fler. Utbildningen är framtagen i ett samarbete med ungdomar, lärare, experter och forskare och anpassad till skolans läroplan.

Trygg-Hansa arbetar för att psykisk hälsa ska bli en del av undervisningen i skolan. Som en del av detta har de tillsammans med övriga partner samlat inflytelserika politiker och påverkare till samtal och dialog i arenan med temat ”Psykisk hälsa på skolschemat”. Målet med diskussionen i samband med årsdagen den 19 maj 2022 är att praktiskt se hur undervisningen kring psykisk hälsa ska utformas. Mer info om den kostnadsfria utbildningen för alla unga finns här.

Läs mer

BAUHAUS

Med fokus på idrotten

Genom initiativ inom idrotten lyfter Bauhaus vikten av att röra på sig för att må bra och reducera pressen på prestation. Bauhaus genomför föreläsningar och utbildningar för att sprida kunskap till ungdomar och ledare om hur man kan prata om, hantera och förebygga psykisk ohälsa inom idrottsvärlden.

Bauhaus har lanserat en sportklubb som är öppen för alla, ung som gammal och med olika sportinriktningar. Unga under 18 år får gå med kostnadsfritt och alla medlemmar kommer få ta del av information och kunskap om hur man bäst förebygger psykisk ohälsa inom idrotten. Man samarbetar med befintliga sportklubbar och idrottsevenemang. Bauhaus Sportklubb erbjuder gemenskap, träning, tävlingar och utbildningar. Sportklubben är ett verktyg för att nå ut till ungdomar, föräldrar, ledare och andra vuxna.

Läs mer
1

RUNT BORDET

Ett viktigt samtal

Trygg-Hansa arbetar för att psykisk hälsa ska bli en del av undervisningen i skolan. Som en del av detta har de tillsammans med övriga partners samlat inflytelserika politiker och påverkare till samtal och dialog i arenan med temat ”Psykisk hälsa på skolschemat”.

Målet med diskussionen i samband med årsdagen den 19 maj 2022 är att praktiskt se hur undervisningen kring psykisk hälsa ska utformas.

See full video here

Bauhaus podcast

”Laget & Jaget”

En podd i tre avsnitt där artisten Petter samtalar med experter inom sport och psykisk ohälsa.

Medverkande är Daniel Ekvall, Svenska fotbollsförbundets Idrottspsykologiska rådgivare och Caroline Jönsson, före detta elitidrottare, legitimerad psykolog och generalsekreterare för Spelarföreningen Sports Pro.

Finns där du brukar lyssna på poddar.

Lyssna nu

For a better day

Tim Bergling Foundation

För att få till förändring för ungas psykiska hälsa behöver näringsliv, intresseorganisationer, politiker, skolvärlden och idrottsvärlden samarbeta. Detta är enligt experter det som saknas. Tim Bergling Foundation bidrar till samarbetet inom Avicii Arena genom användning av namnet på arenan och vill lyfta frågan kring psykisk hälsa tillsammans med andra organisationer som är experter i ämnet. Genom olika initiativ där Tim Bergling Foundation lyssnar på vad unga behöver för att må bättre, skapas sedan aktiviteter inom Avicii Arena.

Tim Bergling Foundation lyfter suicid bland unga som ett globalt hälsoproblem och tar bort stigmat kring ämnet. Inom initiativet For A Better Day ställer Tim Bergling Foundation frågan till unga vad de behöver för att må bättre imorgon. Svaren på frågorna har lämnats över till ansvariga politiker.

Genom samarbetet inom Avicii Arena ser Tim Bergling Foundation möjlighet att nå ut brett till barn och unga i olika stadier av deras liv.

Läs mer
Group 1358

Live is Life

Stockholm Live

Stockholm Live är initiativtagaren bakom Avicii Arena. Avicii Arena utgör en mötesplats, plattform och megafon för en av vår tids viktigaste samhällsfrågor – psykisk ohälsa bland unga. Syftet är att parterna inom initiativet – Tim Bergling Foundation, Trygg-Hansa och Bauhus – gemensamt och var för sig driver initiativ och aktiviteter för att stärka ungas psykiska hälsa och framtidstro.

Stockholm Live erbjuder den fysiska mötesplatsen – Avicii Arena – som är initiativets ankare där möten och event kan hållas för att sätta strålkastaren på ungas psykiska hälsa. Arenan ska vara en plats för samtal och aktiviteter som stärker ungdomars psykiska hälsa.

Group 1359

OUR LATEST INITIATIVE

Green light for choosing life

The International Suicide Prevention Day is on September 10th. The day launched by WHO to put the work to prevent suicide on the agenda. On Saturday we light upp Avicii Arena in green as a symbol for mental health and well-being in young people. The day is important for us at Stockholm Live as we work preventivley with mental illness among young people in Sweden together with Tim Bergling Foundation, Bauhaus and Trygg-Hansa. Avicii Arena’s green silhoutte will shine over Stockholm’s silhoutte and the green colour symbolizes life, healing and hope.

Group 1363

“Mental illness among young people is one of our biggest societal challenges. We need to work preventively so that young people get more knowledge and tools to be able to strengthen their opportunities to feel good during adolescence and create better conditions for adulthood. That is why we want mental health to become a compulsory part of schools’ teaching, says Alexandra Björnsson, the children’s insurance expert at Trygg-Hansa. ”

Alexandra Björnsson
Children´s insurance expert
Trygg-Hansa

“BAUHAUS has an important role in the work against mental illness, both as a workplace with many young people as well as a great commitment within the sports movement. Bauhaus wants to influence, inspire and put pressure on the sports clubs to make young people´s mental health a priority. Associations and leaders should give young athletes the right conditions to feel good with a focus on reduced pressure and more joy through sports.”

JOHAN SAXNE
marketing director
BAUHAUS – sweden and norway

For A Better Day - Ella Tiritiello and The Royal Stockholm Philharmonic Orchestra, Watch video

How are you?

Sometimes things we experience in life can seem impossible to deal with. But with support from others, we can.

A simple conversation is often an important first step. Don´t be afraid to let your friends, family, teachers or someone else in your community know how you are feeling.

If you would rather be anonymous to ask for help, there are helpline and chat services with volunteers and professionals who are here for you.

Hur mår du 1658×1658