Behind the name

For young people’s mental health

On May 19th 2021 Sweden’s most well-known arena was officially renamed Avicii Arena. The Avicii Arena is a unique collaboration
between Tim Bergling Foundation, Stockholm Live, Trygg-Hansa and Bauhaus. The Avicii Arena serves as a gathering place, a platform and a megaphone for one of the most important social issues of our time. The collaboration is a long-term
commitment, where the parties work together and individually. We lead initiatives within schools, sports, and projects aimed at breaking the stigma and preventing mental health issues among young people.

Trygg-Hansa

With focus on school

Through the education “For all young people” aimed at high school students, Trygg-Hansa provides young people with knowledge and tools to feel as good as possible during their teenage years. Thousands of students around the country have taken part in the education and Trygg-Hansa continues the work to reach even more. The education is developed in a collaboration with young people, teachers, experts and researchers and is adapted to the school’s curriculum.

Trygg-Hansa works to make mental health a part of the education in school. As a part of this they’ve together with their partners gathered influental politicians and other influencers to a conversation and dialogue in the arena with the theme “Mental health on the education plan”. In connection with the anniversary on May 19th 2022 the goal for the discussion is to practically see how the education around mental health can be formed. You can find more information about the education for all young people here, free of charge.

Läs mer

BAUHAUS

Med fokus på idrotten

Genom initiativ inom idrotten lyfter Bauhaus vikten av att röra på sig för att må bra och reducera pressen på prestation. Bauhaus genomför föreläsningar och utbildningar för att sprida kunskap till ungdomar och ledare om hur man kan prata om, hantera och förebygga psykisk ohälsa inom idrottsvärlden.

Bauhaus har lanserat en sportklubb som är öppen för alla, ung som gammal och med olika sportinriktningar. Unga under 18 år får gå med kostnadsfritt och alla medlemmar kommer få ta del av information och kunskap om hur man bäst förebygger psykisk ohälsa inom idrotten. Man samarbetar med befintliga sportklubbar och idrottsevenemang. Bauhaus Sportklubb erbjuder gemenskap, träning, tävlingar och utbildningar. Sportklubben är ett verktyg för att nå ut till ungdomar, föräldrar, ledare och andra vuxna.

Läs mer
1

RUNT BORDET

Ett viktigt samtal

Trygg-Hansa arbetar för att psykisk hälsa ska bli en del av undervisningen i skolan. Som en del av detta har de tillsammans med övriga partners samlat inflytelserika politiker och påverkare till samtal och dialog i arenan med temat ”Psykisk hälsa på skolschemat”.

Målet med diskussionen i samband med årsdagen den 19 maj 2022 är att praktiskt se hur undervisningen kring psykisk hälsa ska utformas.

See full video here

Bauhaus podcast

”Laget & Jaget”

En podd i tre avsnitt där artisten Petter samtalar med experter inom sport och psykisk ohälsa.

Medverkande är Daniel Ekvall, Svenska fotbollsförbundets Idrottspsykologiska rådgivare och Caroline Jönsson, före detta elitidrottare, legitimerad psykolog och generalsekreterare för Spelarföreningen Sports Pro.

Finns där du brukar lyssna på poddar.

Lyssna nu

For a better day

Tim Bergling Foundation

För att få till förändring för ungas psykiska hälsa behöver näringsliv, intresseorganisationer, politiker, skolvärlden och idrottsvärlden samarbeta. Detta är enligt experter det som saknas. Tim Bergling Foundation bidrar till samarbetet inom Avicii Arena genom användning av namnet på arenan och vill lyfta frågan kring psykisk hälsa tillsammans med andra organisationer som är experter i ämnet. Genom olika initiativ där Tim Bergling Foundation lyssnar på vad unga behöver för att må bättre, skapas sedan aktiviteter inom Avicii Arena.

Tim Bergling Foundation lyfter suicid bland unga som ett globalt hälsoproblem och tar bort stigmat kring ämnet. Inom initiativet For A Better Day ställer Tim Bergling Foundation frågan till unga vad de behöver för att må bättre imorgon. Svaren på frågorna har lämnats över till ansvariga politiker.

Genom samarbetet inom Avicii Arena ser Tim Bergling Foundation möjlighet att nå ut brett till barn och unga i olika stadier av deras liv.

Läs mer
Group 1358

Together with Zone

For the benefit of young people’s mental health

Avicii Arena is one of Swedish floorball’s most important meeting places. In connection with this year’s national championship finals, Zone and Avicii Arena are launching a unique and limited floorball stick, where 150 SEK from each sold stick will go towards Avicii Arena’s ongoing work for young people’s mental health.

With this collaboration, we aim to reach out to young people in the floorball world and the adults around them. In addition to the launch, the Tim Bergling Foundation and Bauhaus sports club will be present to meet young people during the final day.

Avicii Arena’s work for young people’s mental health is done in collaboration with the Tim Bergling Foundation, Trygg-Hansa, and Bauhaus.

AviciiArena_innebandy

Live is Life

Stockholm Live

Stockholm Live är initiativtagaren bakom Avicii Arena. Avicii Arena utgör en mötesplats, plattform och megafon för en av vår tids viktigaste samhällsfrågor – psykisk ohälsa bland unga. Syftet är att parterna inom initiativet – Tim Bergling Foundation, Trygg-Hansa och Bauhus – gemensamt och var för sig driver initiativ och aktiviteter för att stärka ungas psykiska hälsa och framtidstro.

Stockholm Live erbjuder den fysiska mötesplatsen – Avicii Arena – som är initiativets ankare där möten och event kan hållas för att sätta strålkastaren på ungas psykiska hälsa. Arenan ska vara en plats för samtal och aktiviteter som stärker ungdomars psykiska hälsa.

Group 1359

OUR LATEST INITIATIVE

All light on anxiety and depression

On Monday October 10th it was World Mental Health Day. To pay attention to this important day, Avicii Arena, Tele2 Arena and many more arenas all over the world was lit up in green during Monday evening. The colour symbolises life, healing and hope. The initiative is important as far too many suffer from mental illness at some point in their lives. Today, every second 15 year old in Sweden feels that they are not feelong well. Within the Avicii Arena collaboration, we make long-term efforts to ensure that young people are feeling better. You, as an important adult or friend, can also contribute by being extra responsive and attentive to how those around you feel. Often it is enough to just dare being there. Everything to prevent and catch mental illness in time. It is vital.

AVICII ARENA
Trygg-Hansa Bauhaus

The day was instituted by World Federation for Mental Health to create a greater understanding around mental health.

Group 1359

“Mental illness among young people is one of our biggest societal challenges. We need to work preventively so that young people get more knowledge and tools to be able to strengthen their opportunities to feel good during adolescence and create better conditions for adulthood. That is why we want mental health to become a compulsory part of schools’ teaching, says Alexandra Björnsson, the children’s insurance expert at Trygg-Hansa. ”

Alexandra Björnsson
Children´s insurance expert
Trygg-Hansa

“BAUHAUS has an important role in the work against mental illness, both as a workplace with many young people as well as a great commitment within the sports movement. Bauhaus wants to influence, inspire and put pressure on the sports clubs to make young people´s mental health a priority. Associations and leaders should give young athletes the right conditions to feel good with a focus on reduced pressure and more joy through sports.”

JOHAN SAXNE
marketing director
BAUHAUS – sweden and norway

For A Better Day - Ella Tiritiello and The Royal Stockholm Philharmonic Orchestra, Watch video

How are you?

Sometimes things we experience in life can seem impossible to deal with. But with support from others, we can.

A simple conversation is often an important first step. Don´t be afraid to let your friends, family, teachers or someone else in your community know how you are feeling.

If you would rather be anonymous to ask for help, there are helpline and chat services with volunteers and professionals who are here for you.

Hur mår du 1658×1658